HELDERHEID GEEFT RESULTAAT

Maar ik heb meerdere dingen te zeggen, mag dat dan niet?

Uiteraard heb je als spreker vaak meerdere dingen te zeggen. De vraag is of het publiek ook meerdere dingen kan onthouden.

Maar het is toch belangrijk dat ik alles vertel en uitleg?

De dingen die in de ruimte bewegen, zoals jijzelf, beelden, of andere mensen, komen ook binnen bij de toehoorders. Deze prikkels, en die van hun eigen gedachten, die onthouden ze naast de boodschap die jij hebt. Het is daarom fijn om je verhaal helder te houden en toe te werken naar een helder standpunt. Geef daarom bij wijze van experiment eens 1 duidelijke boodschap af.                                                                                         

Heb je een voorbeeld, Maureen?

Een leidinggevende wilde graag vertellen tijdens een toespraak dat er minder budget naar marketing zou gaan aankomend jaar, en dat er minder zou worden geïnvesteerd in het zoeken van talent. In eerste instantie wilde hij dit allemaal vertellen, beargumenteren en onderbouwen. Maar tijdens de speech coaching bleek dat deze ontwikkeling in het bedrijf al langer gaande was, en dat de meeste werknemers ook wel begrepen wat hier de reden van was. Hoe het precies verder moest, was minder duidelijk.

De directeur formuleerde daarom tijdens zijn presentatie een duidelijke opdracht en gaf vervolgens zelf het goede voorbeeld in een video. Hierin zag je hem zelf het gedrag uitvoeren dat hij van zijn medewerkers vroeg, hij interviewde nieuw talent voor de organisatie. Helder en heel goed te volgen voor iedereen in de zaal.

Het resultaat was dat mensen na afloop teruggaven dat ze het goed hadden begrepen en het ook interessant vonden, dus ze stelden hem zelf de vervolg vragen!

Helder?

Ja hoor, helder.